О нама

22 октобра, 2017

Актом некадашње Београдске општине од 1. августа 1884. регулисано је наплаћивање услуга изношења смећа, што се узима као дан оснивања ЈКП ,,Градска чистоћа“. Основна делатност ЈКП ,,Градска чистоћа“ је одржавање чистоће јавних површина, одношење кућног смећа, кабастог смећа, грађевинског шута и њихово депоновање, одвоз и депоновање фекалних материја, као и сакупљање секундарних сировина.

У делокругу ,,Градске чистоће“ је 11 београдских општина које обухватају готово пола милиона домаћинстава, са преко 25 милиона стамбеног и више од 13 милиона квадратних метара пословног простора. Запослено је 2975 радника и 237 повремених радника. Радници и механизација редовно чисте 2250 градских улица, чија је површина око 16,5 милиона квадратних метара. Прање београдских улица почиње чим спољна температура премаши 4 степена Целзијуса, из цистерни или директно из хидрантске мреже. ,,Градска чистоћа“ дневно прикупи и депонује преко 1500 тона смећа.