О.П. 30/2018: елементи за одлагање смећа – ђубријере…

17 јула, 2018

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 126/7 од 18.07.2018. године

Одговор на питање 126/10 од 01.08.2018.

Прилог уз допис број 126/10 од 01.08.2018.: Фотографије рециклажног сета ђубријера

Одговор на питање 126/15 од 09.08.2018.

Одговор на питање 126/16 од 09.08.2018.

Обавештење у поступку 126/24 од 13.08.2018.

Одговор на питање 126/26 од 17.08.2018.

Одговор на питање 126/33 од 24.09.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 05.12.2018.

АКТУЕЛНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.12.2018.

Одговор на питање 126/43 од 13.12.2018.

Одговор на питање 126/46 од 04.01.2019.

Одговор на питања и измена КД 126/51 од 08.01.2019.

Коригована техничка спецификација 08.01.2019.

Одговор на питање 126/54 од 14.01.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 126/55 од 14.01.2019.

Допуна Одговора на питање број 1 – 126/57 од 15.01.2019.

Одлука о додели уговора 126/65 од 21.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору 18.03.2019.