О.П. 35/2018: Техничка уља и мазива

3 августа, 2018

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање и измена КД -141/7 од 10.08.2018.

Одговор на питање 141/10 од 15.08.2018.

Одговор на питање 141/13 од 17.08.2018.

Одговор на питање 141/16 од 23.08.2018.

Одлука о додели уговора- партија 1

Одлука о додели уговора- партија 2

Одлука о додели уговора- партија 3

Одлука о додели уговора- партија 4

Одлука о додели уговора- партија 6

Одлука о обустави поступка- партија 5

Одлука о обустави поступка- партија 7

Обавештење о обустави поступка- партија 5

Обавештење о обустави поступка- партија 7

Обавештење о закљученом уговору, партија 1 – 02.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору, партија 2 – 02.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору, партија 3 – 03.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору, партија 4 – 03.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору, партија 6 – 03.10.2018.