Ценовник откупа секундарних сировина

2 августа, 2021
Р.Б. Назив секундарне сировине Продајна цена без ПДВ-а
1. Oтпадно гвожђе дебљине 3-5мм 8,00 дин/кг
2. Oтпадно гвожђе дебљине преко 5мм 9,00 дин/кг
3. Oтпадни лим 7,00 дин/кг
4. Oтпадни алуминијум без примеса 50,00 дин/кг
5. Oтпадни алуминијумски хладњаци 30,00 дин/кг
6. Алуминијум са изолацијом 25,00 дин/кг
7. Отпадне алуминијумске лименке 55,00 дин/кг
8. Бакар са изолацијом 80,00 дин/кг
9. Бакар без примеса 330,00 дин/кг
10. Отпадни бакарни хладњаци 150,00 дин/кг
11. Отпадни месинг без примеса 160,00 дин/кг
12. Отпадно меко олово без примеса 60,00 дин/кг
13. Отпадни гус 11,00 дин/кг
14. Отпадни прохром 40,00 дин/кг
15. Стаклена амбалажа 0,50 дин/кг
16. Картон 3,00 дин/кг
16a. Отпадни папир и новине 3,00 дин/кг
17. Сортирани бели папир 6,00 дин/кг
18. ПЕТ амбалажа 25,00 дин/кг
19. ХДП боце 6,00 дин/кг
20. Отпадна чврста пластика 15,00 дин/кг
21. Отпадна мешана пластика, фолија – натур 5,00 дин/кг
22. Чепови са амбалажног отпада 16,00 дин/кг
23. Композитна амбалажа, отпадни тетрапак 0,50 дин/кг
24. Истрошени пнеуматици 1,00 дин/кг
25. Шасије возила 9,00 дин/кг
26. Шине 18,00 дин/кг
27. Тролни вод 413,00 дин/кг
28. Отпадни материјал од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм 6,50 дин/кг
29. Отпадни материјал од челика настао сечењем дебљине до 3 мм 5,00 дин/кг
30. Отпадне конструкције електро мотора и контактора 22,00 дин/кг
31. Отпадне предизоловане цеви 3,50 дин/кг
32. Отпадни бакарно-месингани хладњаци 130,00 дин/кг
33. Отпадни месингани хладњаци 120,00 дин/кг
34. Oтпадна возила 13,00 дин/кг
35. Oтпадно акумулаторско олово 50,00 дин/кг
36. Електронски и електрични отпад 7,00 дин/кг
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А