Ценовник продаје секундарних сировина

2 августа, 2021

ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А

Р.Б. Назив секундарне сировине Продајна цена без ПДВ-а
1. Отпадно гвожђе дебљине 3-5мм 13,00 дин/кг
2. Отпадно гвожђе дебљине преко 5мм 15,00 дин/кг
3. Отпадни лим 11,00 дин/кг
4. Отпадни алуминијум без примеса 70,00 дин/кг
5. Отпадни алуминијумски хладњаци 60,00 дин/кг
6. Отпадне алуминијумске лименке 85,00 дин/кг
7. Бакар без примеса 480,00  дин/кг
8. Отпадни бакарни хладњаци 250,00  дин/кг
9. Отпадни месинг без примеса 280,00  дин/кг
10. Отпадно меко олово без примеса 120,00  дин/кг
11. Отпадно акумулаторско олово 70,00  дин/кг
12 Отпадни гус 17,00  дин/кг
13. Отпадни прохром 65,00  дин/кг
14. Отпадни точкићи 10,00  дин/кг
15. Стаклена амбалажа 2,00  дин/кг
16. Картон 5,00  дин/кг
16а. Отпадни папир и новине 5,00 дин/кг
17. Сортирани бели папир 11,00  дин/кг
18. ПЕТ амбалажа 35,00  дин/кг
19. ХДП боце 18,00  дин/кг
20. Отпадна чврста пластика 26,00  дин/кг
21. Самлевена отпадна чврста пластика 50,00  дин/кг
22. Отпадна мешана пластика, фолија – натур 25,00  дин/кг
23. Отпадна мешана пластика, фолија – микс 8,00  дин/кг
24. Чепови са амбалажног отпада 26,00  дин/кг
25. Композитна амбалажа, отпадни тетрапак 1,00  дин/кг
26. Текстилни отпад 5,00  дин/кг
27. Истрошени пнеуматици 3,00  дин/кг
28. Отпадно јестиво уље од пржења 38,00 дин/кг
29. Електронски и електрични отпад 11,00  дин/кг
30. Сагориви и други мешани амбалажни отпад 1 е/Т ( по средњем курсу НБС)
31. Шасије возила 9,00 дин/кг
32. Шине 18,00 дин/кг
33. Тролни вод 413,00 дин/кг
34. Отпадни материјал од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм 9,00 дин/кг
35. Отпадни материјал од челика настао сечењем дебљине до 3 мм 8,00 дин/кг
36. Отпадне конструкције електро мотора и контактора 30,00 дин/кг
37. Отпадне предизоловане цеви 5,00 дин/кг
38.  Алуминијум са изолацијом 45,00 дин/кг
39. Бакар са изолацијом 180,00 дин/кг
40. Отпадни бакарно-месингани хладњаци 230,00 дин/кг
41. Отпадни месингани хладњаци 220,00 дин/кг
42. Отпадна возила 17,00 дин/кг
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ БЕЗ ПДВ-А