Цена услуга за сакупљање и транспорт комуналног отпада

2 августа, 2021

На основу Одлуке НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 9106/3 од 30.06.2021. године о утврђивању цена услуга за сакупљање и транспорт комуналног отпада, утврђене су цене услуга сакупљања и транспорт комуналног отпада, тако да сада гласе:

Врсте корисника услуге

Цена услуга за сакупљање и транспорт комуналног отпада

Цене без
ПДВ

ПДВ
10 %

Цене са
ПДВ

1.

Сакупљање и транспорт комуналног отпада

     

а

за домаћинства по м²

5,10

0,51

5,61

         

б

за остале кориснике по м²

15,00

1,50

16,50

в

самосталне делатности плаћају паушално изношење к.отпада, према површини пословног простора до 30 м² по следећим групама:

     

I

видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и атељеи, хемијско чишћење, оптичари и сл.

1.070,00

107,00

1.177,00

II

агенције, трговина не прехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фото-копирнице и сл.

1.390,00

139,00

1.529,00

III

забавне игре, спортске кладионице, теретане и слично.

1.700,00

170,00

1.870,00

IV

трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице, приватне ординације, козметички салони, сервиси за возила и др.сервиси, столарске, браварске, лимарске и др. занатске услуге, пекаре, бурегџинице, обућари,ТВ сервиси, фризери, ташнери, посластичарнице, рибарнице и сл.

2.010,00

201,00

2.211,00

г

 

преко 30 м² плаћају паушални износ утврђен под тачком „В“ и додатно за површину изнад 30 м²

23,64

2,36

26,00

д

 

цене за пијаце – тржнице по м²

23,64

2,36

26,00

Сходно члану 88. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон), ЈКП „Градска чистоћа“, обавештава кориснике комуналне услуге, односно потрошаче, о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.