Акција поделе бесплатних канти за одлагање отпада

25 марта, 2019

Екипе  ЈКП „Градска чистоћа“су 23. и 24. марта 2019. године  спровеле акцију поделе бесплатних канти за око 400 индивидуалних домаћинстава у новобеоградском насељу Нове Ледине. Суграђани су добијали по две канте, зелену запремине 240 литара намењену за одлагање комуналног отпада и плаву исте запремине за одлагање рециклабилног отпада.

Због немогућности постављања контејнера у уским улицама, преласком на технологију одношења отпада путем ПВЦ канти у насељима са индивидуалном изградњом, суграђанима је олакшано избацивање смећа, док је нашим радницима побољшана организација његовог одношења. Поделом канти се знатно утиче и на смањење формирања „дивљих“ депонија у том насељу.

Суграђани ће бити у обавези да добијене канте сваког четвртка остављају испред својих капија како би радници могли да их испразне. Нови власници канти су обавештени да их не користе за одлагање шута, земље, грања или пепела и жара, јер ће тако физички оштети канту. Такође су обавештени и да плаве канте намењене за одлагање рециклабилног отпада користе искључиво у те сврхе. Поделом плавих канти је омогућено свим индивидуалним домаћинствима да рециклирају у својим домовима, као и да одвајањем рециклабила од комуналног отпада смање количину баченог отпада у зелене канте.

Увођење нове технологије одвожења смећа путем канти подразумева да ће постојећи контејнери бити уклоњени чим се суграђани привикну на добијене канте, али апелујемо на њих  да се савесно односе према отпаду и свом животном окружењу.