Акција поделе ПВЦ канти на општинама Вождовац и…

12 маја, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“, током викенда 11. и 12. маја 2019. године, организовало је акцију поделе ПВЦ канти од 240 литара индивидуалним домаћинствима на територији општина Вождовац и Чукарица за комунални отпад и посебне плаве канте за амбалажни отпад. На територији општине Вождовац обухваћено је око 200 домаћинстава, када су суграђани обавештени да канте могу износити испред својих капија сваког понедељка како би их екипе „Градске чистоће“ испразниле. Сви који током викенда нису били присутни у својим домовима, канте могу преузети сваког радног дана од 6 до 14 часова на погону Вождовац у улици Топлице Милана број 1, или се договорити путем контакт телефона 011 2882 916. Што се тиче територије општине Чукарица, акција поделе канти се након викенда наставља и током наредне недеље док свако планирано домаћинство не буде обухваћено. Сви који током викенда нису преузели канте могу се обратити погону Чукарица на број телефона 011 3570 650 или могу посетити погон на адреси Поручника Спасића и Машаре број 89. Суграђани којима су подељене канте су обавештени да их износе испред својих капија средом, када их екипе погона Чукарица празне и депонују према утврђеној динамици пословања.