Акција поделе ПВЦ канти ресторанима у Бетон хали

7 маја, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ је 07. маја 2019. године поделило ПВЦ канте власницима ресторана који се налазе у Бетон хали, улица Карађорђева бр. 2-4. на ГО Стари град. Истовремено екипе „Чистоће“ су вршиле уклањање контејнера за одлагање комуналног отпада са поменуте локације. ЈКП „Градска чистоћа“ је на реверс доделило по четири ПВЦ канте, запремине од 240 литара: две зелене за одлагање комуналног отпада и две плаве за одлагање рециклабилног отпада. Обавеза ресторана је да предметне канте сваки дан оставе испред свог објекта. Уколико то не учине до наведеног времена, канте могу оставити на за то предвиђеном месту, у оквиру заштићене зоне Бетон хале, на потезу пристаништа.

ЈКП „Градска чистоћа“ као највећи овлашћени оператер у граду Београду за делатност управљања отпадом, нуди свим предузетницима могућност преузимања амбалажног отпада, уз напомену да ту услугу врши без надокнаде

Акцијом поделе ПВЦ канти за одлагање комуналног и рециклабилног отпада правним лицима, како сад тако и у будућности, желимо да подигнемо свест о значају рециклаже и заштити животне средине, а у циљу чистијег и уређенијег града Београда.