Категорија: Интерни документи

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2024. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2024. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2024. годину Друга измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2024. годину Трећа измена Плана јавних набавки ЈКП…
17 јануара, 2024
Сазнајте више

Одлука о другој измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП „Градска чистоћа“ број 11562/9 од 24.07.2020. године

Одлука о другој измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних…
17 марта, 2023
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2023. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2023. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2023. годину Друга измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2023. годину Трећа измена Плана јавних набавки ЈКП Градска…
18 јануара, 2023
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину Prva izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu - 28.02.2022. Druga izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu - 15.06.2022. Treća izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu - 29.07.2022. Četvrta izmena i dopuna…
26 јануара, 2022
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину - 29.01.2021. Друга измена плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа за 2021. годину - 29.03.2021. године Трећа измена плана јавних…
28 јануара, 2021
Сазнајте више

Одлука о измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП Градска чистоћа Београд – 11562/9 од 24.07.2020. године

Одлука о измени Правилника о ближем уређивању фаза планирања 719/3 од 22.01.2021. године
26 јануара, 2021
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа 2020. година

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа 2020. година 11562/8 од 24.07.2020. Прва измена Плана ЈН- 25.08.2020. Друга измена Плана ЈН - 21.09.2020. Трећа измена Плана ЈН - 02.10.2020. Четврта измена Плана ЈН - 10.11.2020. Пета измена Плана Јн - 04.12.2020.
30 јула, 2020
Сазнајте више

Интерни акт ЈКП Градска чистоћа Београд 2020. године

Одлука о усвајању Правилника о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних услуга…
24 јула, 2020
Сазнајте више

План јавних набавки добара, услуга или радова ЈКП „Градска чистоћа“ за…

План јавних набавки добара, услуга или радова ЈКП Градска чистоћа Београд за 2020. годину Прва измена Плана ЈН добара, услуга или радова ЈКП Градска чистоћа Београд за 2020. годину - 14.02.2020. Друга измена Плана ЈН добара, услуга или радова ЈКП…
30 јануара, 2020
Сазнајте више

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама 20517/5 од 17.12.2015.
30 маја, 2019
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2019. годину

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2019. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2019. годину Друга измена Плана јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2019. годину Трећа измена Плана јавних набавки ЈКП…
7 фебруара, 2019
Сазнајте више

План јавних набавки ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину Прва измена Плана јавних набавки ЈКП "Градска чистоћа" Београд за 2018. годину Друга измена Плана ЈН ЈКП градска чистоћа Београд за 2018. годину
9 фебруара, 2018
Сазнајте више