Категорија: Квалификациони поступци

К.П. 1/2016-1/23: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација коригована техничка спецификација korigovani obrazac strukture cena 28.03.2018.godine Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 28.03.2018.godine Odgovori na pitanja i izmene 28.03.2018.godine Одговор на питање бр. 43/14-1/23…
26 марта, 2018
Сазнајте више

К.П. 1/2016-2/13- Резервни делови за возила FAP

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
9 марта, 2018
Сазнајте више

К.П. 1/2016-4/16- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
6 марта, 2018
Сазнајте више

К.П. 1/2016-3/12-Резервни делови за возила Ивеко

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање заинтересованог лица. Коригована прва страна модела уговора.03.2018. Образац број 6 Одлука о додели уговора партија 1 Odluka o dodeli ugovora partija 2 Odluka o…
6 марта, 2018
Сазнајте више

K.P. 1/2016-1/22- Резервни делови за возила Mercedes benz

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања и измене 02.03.2018.godine Коригована техничка спецификација за партију број 1 - 02.03.2018. Кориговани образац структуре цена за партију број 1-02-03-2018 Одговор на питање број…
26 фебруара, 2018
Сазнајте више

К.П. 1/2016-4/15: Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
29 децембра, 2017
Сазнајте више

K.P. 1/2016-4/14: Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумeнтација Одлука о додели уговора- партија број 1 Одлука о додели уговора- партија број 2 Обавештење о закљученом уговору- партија број 1 Обавештење о закљученом уговору- партија број…
26 децембра, 2017
Сазнајте више

K.P. 1/2016-1/21: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 327/6-1/21 од 22.12.2017. године Одговори на питања бр.327/8-1/2 од 25.12.2017 Одлука о обустави поступка- партија број 1 Одлука о додели уговора- партија број…
20 децембра, 2017
Сазнајте више

К.П. 1/2016-3/11- Резервни делови за возила Iveco

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 322/7-3/11 од 11.12.2017. године Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одговор на питање број 322/10-3/11 од 20.12.2017. године Одлука о додели уговора…
8 децембра, 2017
Сазнајте више

К.П. 1/2016-4/13- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка- партија број 1 Одлука о додоели уговора -партија 2 Обавештење о обустави -партија 1 Обавештење о закљученом уговору- партија број 2
6 децембра, 2017
Сазнајте више

K.P. 1/2016-2/12: Резервни делови за возила Fap

Линк ка порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација Одговор на питања број 309/8-2/12 од 01.12.2017. Одлука о додели уговора- партија број 1 Одлука о додели уговора- партија број 2 Одлука о додели уговора- партија број…
28 новембра, 2017
Сазнајте више

К.П. 1/2016-4/12- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија број 1 Одлука о обустави поступка- партија број 2 Одлука о обустави поступка- партија број 3 Обавештење о обустави -партија 2 Обавештење…
23 новембра, 2017
Сазнајте више