Категорија: Отворени поступци

ЦЈН 5/20: Свеже месо, обликована у три партије

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Линк ка Порталу јавних набавки РС  Обавештење о закљученом уговору- партија 2  
5 фебруара, 2021
Сазнајте више

ЦЈН 13/20: Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Линк ка Порталу јавних набавки РС Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Обавештење о закљученом уговору
14 јануара, 2021
Сазнајте више

ЦЈН 11/20: Млеко и млечни производи, обликована у три партије

Линк ка Порталу јавних набавки РС  Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Обавештење о закљученом уговору, патија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3  
14 јануара, 2021
Сазнајте више

Централизована јавна набавка, број 9/20: Канцеларијски материјал

Линк ка Порталу ЈН РС за ЦЈН 9/20 Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 Обавештење…
11 децембра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 4/20: Електрична енергија, обликована у 3 партије

Линк ка Порталу јавних набавки Обавештење о закљученом уговору- партија 2  
10 новембра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 1/20: Средства за одржавање хигијене, обликована у 2 партије

Линк ка Порталу јавних набавки  Обавештење о закљученом уговору- партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 2
10 новембра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 6/20: Енергенти- уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликована у две партије

Линк ка Порталу ЈН РС  Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Обавештење о закљученом уговору- партија 1  
20 октобра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 2/20: Прибор за одржавање хигијене, обликована у 4 партије

Линк ка Порталу ЈН РС  Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Обавештење о закљученом уговору- партија 1 Обавештење о закљученом уговору- партија 2 Обавештење о закљученом уговору- партија 3 Обавештење о заљученом уговору- партија 4  
19 октобра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 7/20: Услуга мобилне телефоније

Линк ка Порталу ЈН РС  Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Обавештење о закљученом уговору    
19 октобра, 2020
Сазнајте више

О.П. 9/2020-Чистилице минимум 4м3 са CNG погоном

Позив за подношење понуда Конкурсна документацијаж Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговори на питања заинтересованог лива и измена КД Одлука о додели уговора бр. 28/14 од 16.11.2020.године Обавештење о закљученом уговору
9 октобра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 3/20: Папирна галантерија

Линк ка Порталу ЈН РС Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Обавештење о закљученом уговору
2 септембра, 2020
Сазнајте више

ЦЈН 14/20: Погонска горива за моторна возила

Линк ка Порталу јавних набавки РС - ПОДАЦИ О ЦЈН 14/20 Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Обавештење о закљученом уговору, партија 5: Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор Наручиоца Обавештење о закљученом уговору партија 4: Безоловни моторни…
31 јула, 2020
Сазнајте више