Категорија: Јавни оглас

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљањa писaних понуда за отуђење/продају покретних ствари- расходованих артикала у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Модел уговора о купопродаји 2023 Спецификација 1,2 и 3 Образац понуде спецификације 1 Образац понуде спецификација 2 Образац понуде спецификација 3 Образац структуре цена спецификација 1 Образац структуре цена спецификација 2 Образац структуре цена спецификација 3 Јавни оглас 2023 Извештај…
31 маја, 2023
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- РАСХОДОВАНИХ АРТИКАЛА ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД Јавни оглас Модел уговора Образац понуде спецификација 1 Образац понуде спецификација 2 Образац понуде спецификација 3 Образац структуре цена спецификација 1 Образац…
25 маја, 2022
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ДРУГОГ КРУГА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА- ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

Јавни оглас Модел уговора Образац пријаве Спецификације
12 фебруара, 2021
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД

Јавни оглас Образац пријаве Модел уговора Спецификације
2 октобра, 2020
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕЋЕГ КРУГА ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

Јавни оглас о спровођењу трећег круга поступка јавног надметања/лицитације за отуђење/продају покретних ствари- расходованих резервних делова, потрошног и осталог материјала у ЈКП "Градска чистоћа" Београд Модел уговора Образац пријаве Спецификације Исправка - Јавни оглас о спровођењу трећег круга поступка јавног…
29 јуна, 2020
Сазнајте више

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕЋЕГ КРУГА ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-РАСХОДОВАНИХ РЕЗРЕВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

Јавни оглас о спровођењу трећег круга поступка прикупљањем писмених понуда за отуђење/продају покретних ствари- расходнованих резервних делова, потрошног и осталог материјала у ЈКП "Градска чистоћа" Београд Модел уговора  Спецификације Образац понуде- спецификација 1 Образац понуде- спецификација 2 Образац понуде- спецификација…
29 јуна, 2020
Сазнајте више