Категорија: Извештаји

Планиране активности за 27. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 27. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
27 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 24. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 24. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Звездара Ванредне активности на…
24 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 23. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 23. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
23 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 22. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 22. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
22 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 21. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 21. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
21 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 20. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 20. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
20 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 17. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 17. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Звездара Ванредне активности на…
17 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 16. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 16. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Вождовац Ванредне активности на…
16 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 15. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 15. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
15 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 14. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 14. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
14 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 13. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 13. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Палилула Ванредне активности на…
13 септембра, 2021
Сазнајте више

Планиране активности за 10. Септембар 2021. године

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 10. септембра 2021. године планирано је обављање следећих ванредних активности: Погон Стари град Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²); Погон Звездара Ванредне активности на…
10 септембра, 2021
Сазнајте више