Категорија: Uncategorized

О.П. 9/2020-Чистилице минимум 4м3 са CNG погоном

Позив за подношење понуда Конкурсна документацијаж Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговори на питања заинтересованог лива и измена КД Одлука о додели уговора бр. 28/14 од 16.11.2020.године Обавештење о закљученом уговору
9 октобра, 2020
Сазнајте више

О.П. 30/2020-Средства и прибор за одржавање посебних намена

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање заинтересованог лица Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о обусатви Обавештење о обустави
8 јула, 2020
Сазнајте више

О.П. 29/2020-Табулири

Линк ка порталу јавних набавки града Београда Позив з аподношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора 96/12 од 19.08.2020. Обавештење о закљученом уговору
7 јула, 2020
Сазнајте више

П.П. 10/20-Санација потпорне грађевине на депонији Винча

  Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Исправка техничке грешке у Обрасцу број 7- Изјави о испуњености кадровског капацитета, која чини саставни део Конкурсне документације у поступку ЈН П.П. 10/20, број документа: 78/10…
29 јуна, 2020
Сазнајте више

О.П.О.23/2020-Резервни делови за возила ИВЕКО

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Обавештење бр.76/6 од 30.06.2020 Образац структуре цена у WORD формату Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму
29 јуна, 2020
Сазнајте више

О.П. 19/2020-С-Набавка и постављање контејнера у циљу превенције дивљих депонија

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор бр.617-С од 03.06.2020 Измена Конкурсне докумантације бр. 61/8-С од 05.06.2020.године Одговор бр.61/10-С од 08.06.2020 Одговор и измена КД бр.61/13 од 10.06.2020 Обавештење о продужењу рока за…
29 маја, 2020
Сазнајте више

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 29. маја 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности: • Погон Стари град - Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м². • Погон Звездара…
29 маја, 2020
Сазнајте више

Сузбијање одраслих форми комараца

29. маја 2020. године, екипе ЈКП "Градска чистоћа", Сектор екологије и унапређења животне средине, вршиће сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље. Третманом ће бити обухваћени следећи локалитети: 28. мај – Кошутњак, Топчидер, Хајд парк, Ада Циганлија и насеље Макиш
27 маја, 2020
Сазнајте више

К.П.1/2019-4/6-резервни делови аутоелектрике за сва возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одлука о додлеи уговора, партија 1 Одлука о додлеи уговора, партија 2 Одлука о додели уговора, партија 3 Одлука о додели уговора партија 4 Одлука о обустави…
7 маја, 2020
Сазнајте више

О.П.О. 18/2020- Услуге поправки и сервисирања DAF возила

позив за подношење понуда конкурсна документација Образац структуре цена у WORD Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму
7 маја, 2020
Сазнајте више

О.П.О. 16/2020-Услуге поправки и сервисирања грађевинских машина BOMAG

позив за подношење понуде конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА У WORD- У Одлуак о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму
30 априла, 2020
Сазнајте више

К.П. 1/2019-4/5-Резервни делови аутоелектрике за сва возила

позив за подношење понуда конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање 05.05.2020. Одлука о додели уговора- партија 2 Одлука о обустави партија 1 РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (партија 2) Обавештење…
30 априла, 2020
Сазнајте више