Категорија: Uncategorized

К.П. 1/2019-3/1-Резервни делови за возила Ивеко

  Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија 1 Одлука о додели уговора- партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2
17 јуна, 2019
Сазнајте више

О.П. 47/2019-С- Контејнери ( у циљу превенције дивљих депонија)

Позив за подношење понуда конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора Obaveštenje o zakljucenom ugovoru
12 јуна, 2019
Сазнајте више

О.П. 46/2019-Аутоподизач за шут

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговори на питања и измена КД бр.125/11 од 21.06.2019 Одговори на питања бр.125/12 од 24.06.2019 Одговори на питања бр.125/19 од 01.07.2019. године Измена и допуна конкурсне документације…
10 јуна, 2019
Сазнајте више

О.П. 43/2019- Услуге поправки и сервисиарња грађевинских машина Бомаг

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање и измена КД бр.132/7 од 27.06.2019 Одлука о додели уговора Obaveštenje o zakljucenom ugovoru
10 јуна, 2019
Сазнајте више

О.П. 28/2019-С-Камион за бочни утовар

Позив за подношење понуда конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Измена конкурсне документације 27.05.2019. године Коригована конкурсна документациај 27.05.2019. године Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27.05.2019. године Измена конкурсне документације бр.85/9-С од 04.06.2019. године Обавештење…
20 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 35/2019-С-Виљушкар до 3 тоне са хватаљкама за бале

Позив за подношење понуда Конкурсна документацијаизмена конкурсне документације бр.98/7-С од 28.05.2019 Линк ка порталу јавних набавки града Београда Измене Конкурсне докумантације бр. 98/5-С од 27.05.2019.године Коригована Конкурсна докумантација Обавештење о продужењу рока з аподношење понуда бр. 98/6-С од 27.05.2019.год измена…
16 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 37/2019-С-Контејнери запремине 3,2м3

позив за подношење понуда конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговори на питања бр. 95/6-С од 21.05.2019.године Одлука о додели уговора Решење о исправци грешке у Одлуци о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
15 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 36/2019-С- Аброл контејнери

Позив за подношење понуда конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора Обававештење о закљученом уговору
15 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 34/2019-С-Камион за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12м3

Позив за подношење понуда Конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда допуна конкурсне документације 16.05.2019 Одлука о додели уговора OP 34 2019 s Obavestenje o zakljucenom ugovoru
14 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 33/2019-С- Контејнери

Позив за подношење понуда Конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору  
13 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 32/2019-С-Камион за пражњење подземних контејнера за рециклабилни отпад

Позив за подношење понуда конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Измена и допуна конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда коригована конкурсна документација Измена конкурсне документације 27.05.2019. године коригована конкурсна документација 27.05.2019 Обавештење о продужењу…
10 маја, 2019
Сазнајте више

О.П. 25/2019- Возила за прикупљање комуналног отпада

Позив за подношење понуда Позив на енглеском језику конкурсна документација линк ка порталу јавних набавки града Београда Измена конкурсне документације 14.05.2019 Коригована конкурсна документација Допуна конкурсне документацијe Одговори на питања бр.75/11 од 21.05.2019. године Одговори на питања бр.75/14 од 30.05.2019…
25 априла, 2019
Сазнајте више