„Чистоћа“ дели ПВЦ канте у насељу Стари Железник

19 маја, 2019

ЈКП „Градска чистоћа“ наставља са акцијом поделе ПВЦ канти домаћинствима у насељима са индивидуалном изградњом на општини Чукарица. Током овог викенда 18. i 19. маја по две ПВЦ канте ће добити 700 домаћинстава у насељу Стари Железник.

Током марта, априла и маја месеца спроводимо акције у којим су подељене ПВЦ канте за рециклабилни и кућни отпад за више од 2.400 домаћинстава на општинама Нови Београд, Чукарица, Вождовац и Палилула. Ова технологија сакупљања, селектовања и одношења отпада је до сада дала одличне резултате, јер знатно утиче на смањење формирања „дивљих“ депонија у Београду, али и повећава количину отпада која иде на даљи процес рециклаже, чиме се смањује оптерећење депоније у Винчи.

ЈКП „Градска чистоћа“ је за 15 година поделила канте за више од 60.000 домаћинстава која су укључена у овај систем одвожења отпада.
Свако домаћинство у насељима у којима се прелази на технологију одвожења отпада путем ПВЦ канти добија по две такве канте. Плава канта намењена је за одлагање рециклабила, а канта зелене боје за одлагање класичног кућног смећа. Канте су запремине 240 литара, а суграђанима ће знатно бити олакшано само одлагање, али и избацивање отпада, чиме ће имати квалитетнију комуналну услугу.

У „Чистоћи“ напомињу и да је одржавање канти, али и њихова поправка или евентуална замена услед оштећења, искључиво обавеза корисника. Канте су намењене само за одлагање комуналног и рециклабилног отпада, због чега се апелује на њихове нове власнике да канте не користе за одлагање шута, земље, пепела и жара, јер то доводи до трајног оштећења канте коју ће морати да замене о сопственом трошку.

Акција бесплатне поделе канти суграђанима који живе у насељима са индивидуалном изградњом покренута је са циљем да се побољша организација одношења смећа, а и да се реши проблем у уским улицама где није могуће поставити контејнер.

Канте ће се уручивати у периоду од 8.00 до 14.00 часова, а суграђанима ће бити предочена динамика пражњења и одвожења смећа, тако да је једина њихова обавеза да одређеним даном у недељи канте остављају испред својих капија, на улици, јер радници „Чистоће“ немају право да улазе на приватан посед. Сви суграђани који не буду у могућности да канте преузму током ове поделе, накнадно се могу јавити погону Чукарица како би добили канте за своје домаћинство.