„Чистоћа“ наставља сузбијање комараца

20 јула, 2020

Сектор екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа“ наставља са сузбијањем одраслих форми комараца третманима са земље и река, с обзиром да су се стекли повољни временски услови.

Термално замагљивање са река је третман који се од ове године спроводи по први пут у Београду. Димни генератори се постављају на чамце чиме се олакшава приступ главним жариштима и стаништима комараца, а велике количине магле које дуго остају у ваздуху изнад површине воде и обалског растиња у продуженом контакту са комарцима омогућавају њихово ефикасније сузбијање.

Поред пет екипа у јутарњим и 16 екипа у вечерњим часовима, које ће спроводити хладно замагљивање у урбаним деловима Београда, биће ангажоване и четири екипе које ће радити на термалном замагљивању терена где се претежно налазе велике зелене површине и растиње, од којих ће једна екипа обављати сузбијање из чамца.
У јутарњим часовима екипе ће радити насеље Сремчица, док ће у вечерњим часовима замагљивање бити спроведено у Бојчинској шуми, затим Прогар, Наутичко село, 13. мај, насеље Соко салаш, Батајница, Земун поље, Нова галеника, Плави хоризонти, Алтина, Земун горњи и доњи град, насеља Сава Ковачевић и Сутјеска, Бачки ловик, Калварија, Војни пут и Нови град.

Екипа ангажована на сузбијању комараца са воде покриће потез од Пупиновог моста па све до ушћа Саве у Дунав, као и Ратно острво.
Поред сузбијања комараца са земље и воде, током ове недеље очекује се и ангажовање привредне авијације како би се третман на смањењу броја комараца у Београду додатно обављао и из ваздуха. До данас су екипе Сектора екологије и унапређења животне средине у борби против комараца третирале површину од 72.000 хектара на 17 београдских општина, док се мониторинг свакодневно обавља на територији Београда, на минимум 16 локација дневно на којима се постављају клопке за ове инсекте, односно око 140 клопки на месечном нивоу.

Суграђани сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова могу да пријаве локације на којима примете повећано присуство комараца путем електронске поште на адресу ekologija@gradskacistoca.rs