Нови рециклажно-комунални сетови

25 новембра, 2019

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ наставља са акцијом постављања рециклажно-комуналних сетова. Нових 47 сетова наћи ће се на улицама општина Стари град, Нови Београд, Врачар и Палилула. Циљ пројекта постављања сетова је увођење европских стандрада управљања отпадом, као и побољшање услуга које ЈКП „Градска чистоћа“ пружа суграђанима. Одвајањем отпада по категоријама смањиће се присуство рециклабила у комуналном отпаду. Нови рециклажно-комунални сетови се састоје од три отвора. Један отвор намењен је за одлагање пластике, алуминијума и стакла, средишњи део служи за одлагање папира, док је трећи отвор намењен за комунални отпад. ЈКП „Градска чистоћа“ набавило је и специјализоване мобилне канте за пражњење рециклажних сетова.

Поред класичних рециклажних острва и подземних контејнера за које је извршена пренамена у контејнере за одлагање рециклабилног отпада, ово је још један начин да се суграђанима приближи и олакша процес рециклаже. Правилном селекцијом отпада сви доприносимо да наш град буде лепши, а средина у којој живимо чиста и здравија.