Лабораторија ЈКП „Градска чистоћа“ акредитована

16 новембра, 2022

Београд, 16. новембар 2022. године – Служба лабораторијских испитивања Сектора екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа” је званично добила Сертификат о акредитацији за стандард ISO/IEC 17025/2017. Овим сертификатом потврђена је компетентност за обављање послова лабораторијског истраживања и молекуларно-генетичких испитивања биолошког материјала пореклом од животиња, а доделило га је Акредитационо тело Србије.

Акредитација важи четири године, са обавезном годишњом контролом лабораторије од стране Акредитационог тела Србије.

Сектор екологије и унапређења животне средине у оквиру надлежности обухвата спровођење мера контроле и смањења популације глодара, комараца и крпеља, као и мере дезинсекције и дератизације на јавним површинама седамнаест београдских општина.

Од априла до октобра свакодневно се спроводи мониторинг комараца, крпеља и глодара, а затим се прикупљени узорци подвргавају даљем лабораторијском испитивању. Узорци комараца се анализирају на присуство вируса Западног Нила, узрочника грознице Западног Нила, као и на присуство паразита Plasmodium,  изазивача маларије, док се узорци крпеља анализирају на присуство бактерије Borelia burgdorferi, узрочника Лајмске болести код људи, а узорци бубрега глодара анализирају на присуство бактерије Leptospira, узрочника лептоспирозе код људи.

Акредитација лабораторије ЈКП „Градска чистоћа“ само потврђује ефикасност, стручност и квалитет метода рада, које ће ЈКП „Градска чистоћа“ настојати да одржи и у наредним годинама, али и оправда поверење које ужива како у другим институцијама, тако и међу Београђанима.