Мониторинг бројности комараца

14 јуна, 2021

Мониторинг ларви и одраслих форми комараца је неопходна ставка у процесу смањења њихове бројности јер се на основу резултата мониторинга планирају третмани сузбијања.

Контрола бројности (мониторинг) ларви комараца

Мониторинг ларви комараца подразумева проверу њихове бројности на испитиваном локалитету. Осим праћења бројности мониторинг обухвата и утврђивање стадијума развића комараца (ларвени стадијуми: L1-4; лутка), праћење стања водене површине и њене температуре, као и метеоролошких услова на терену.

Са мониторингом ларви  се почиње у периоду фебруар-март, а завршава у периоду септембар – октобар, у зависности од температуре ваздуха и воде, као и количине падавина. Мониторинг се спроводи свакодневно у зависности од хидрометеоролошких услова, континуирано током читаве сезоне на свим локалитетима који представљају природна станишта ларви комараца. Под овим се подразумевају:

  • приобаља река;
  •  канали;
  • одводни канали дуж пута;
  • сталне баре и слична станишта.

Мониторинг ларви се врши стандардном црпком коју чини плaстична пoсуда, пречника 11 cm и зaпрeминe 350 ml, причвршћенa на телескопску дршку. Помоћу ове црпке из испитиване водене површине захвата се узорак, а потом мери температура воде и врши процена бројности ларви у складу са методологијом коју је препоручила Светска здравствена организација (World Health Organization). У случају речних површина, узорак воде се захвата из приобалног дела, где су због мање дубине и више температуре воде услови погоднији за развој ларви комараца.

Контрола бројности (мониторинг) одраслих форми комараца

Мониторинг одраслих форми комараца подразумева обилажење површина погодних за њихов развој на територији свих шеснаест општина Београда. Под овим се пре свега подразумевају паркови, парк – шуме, међублоковско зеленило, шуме, површине поред канала, приобаље река и сл.

Мониторинг одраслих форми комараца почиње у периоду април-мај, а траје до септембра-октобра, (зависно од температуре, ваздуха, воде и количине падавина). Мониторинг одраслих форми комараца се спроводи свакодневно у зависности од хидрометеорлошких услова, континуирано током читаве сезоне. Приликом мониторинга одраслих форми комараца користе се специјализоване клопке које као атрактант имају угљен – диоксид у форми сувог леда и оловну батерију као извор енергије. Батерија покреће вентилатор који се налази у склопу клопке који у посебне мрежице „увлачи“ комарце привучене угљен – диоксидом. Клопке се постављају на одабраним локацијама у поподневним часовима и сакупљају наредног јутра. По сакупљању, клопке се допремају у ентомолошку лабораторију где се утврђује бројност изловљених комараца у свакој клопци. Осим бројности, у репрезантивном узорку, врши се и детерминација изловљених комараца до нивоа рода, односно, врсте, уколико је то могуће. Поред тога, одваја се одређени број комараца из рода Culex за детекцију вируса грознице Западног Нила и један део комараца рода Anopheles за детекцију узрочника маларије. Обе анализе се врше PCR Real time методом.