Нови контејнери на Чукарици и Звездари

6 априла, 2022

Београд, 6. април 2022. године – ЈКП „Градска чистоћа“ наставља акцију замене старих и дотрајалих контејнера на територији београдских општина. Данас је на ГО Чукарица  и Звездара замењено укупно 109 старих контејнера запремине 1,1 кубик за потпуно нове и функционалне који ће допринети побољшању комуналне услуге одлагања отпада и позитивно утицати на изглед београдских улица.

На територији ГО Чукарица замењено је 33 контејнера на више локација, док је више улица ГО Звездара добило укупно 76 нових контејнера. Сви нови контејнери запремине су 1,1 кубни метар, а  отварају се помоћу ножне папучице, тако да нема потребе за контактом са поклопцем контејнера, али ни да они после употребе остају отворени.

У Београду има окo 30.000 судова за одлагање комуналног отпада на десет општина које су у надлежност ЈКП „Градска чистоћа“. Замена старих и дотрајалих судова за одлагање комуналног отпада обавља се редовно, јер је циљ ЈКП „Градска чистоћа“ да град буде чистији, уреднији, али и да се стањем контејнера не нарушава естетика улица. Контејнери су градски инвентар, али и својина свих Београђана. Изузетно је важно очувати судове за комунални отпад како би били у функцији и на корист житељима главног града Србије, јер представљају једну од главних карика у одржавању хигијене града.