O.P. 25/2018: Пнеуматици за сва возила

8 јуна, 2018

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања и измене бр. 101/7 од 18.06.2018.

Коригована техничка спецификација за партију број 2

Кориговани образац структуре цена за партију број 2

Измена техничке спецификације за партију 1

коригована техничка спецификација за партију 1

кориговани Образац структуре цена за партију 1

Одговори на питања и измене КД бр. 101/18 од 06.07.2018.године

Коригована Техничка спецификација за партију број 4

Кориговани образац Структуре цена за партију број 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 101/17 од 06.07.2018.године

Одговор на питање број 101/22 од 09.07.2018. године

Одговори на питања и измена кд. бр.101/292 од 11.07.2018.

кориговљна техничка спецификација за партију 1

кориговани Образац структуре цена за партију 1

Обавештење о продужењу рока з адостављање понуда

Обавештење бр.101/36 од 13.07.2018. године

Одговори на питања и измене бр. 101/40 од 17.07.2018.године

Коригована Конкурсна докумантација

Обавештење о продужењу рока бр.101/41 од 17.07.2018.године

Одлука о додели уговора, партија 1

Одлука о додели уговора, партија 2

Одлука о додлеи уговора, партија 3

Одлука о додели уговора, партија 4

Одлука о додели уговора, партија 5

Обавештење о закљученом уговору- партија 1

Обавештење о закљученом уговору- партија 2

Обавештење о закљученом уговору- партија 3

Обавештење о закљученом уговору- партија 2

Обавештење о закљученом уговору- партија 4

Обавештење о закљученом уговору- партија 5