Oбавештење о дератизацији

18 септембра, 2020

Екипе ЈКП „Градска чистоћа“, Сектор екологије и унапређења животне средине, су од 24. августа 2020. године отпочеле континуирано спровођење мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – јесењи циклус, које ће обухватити следеће површине:

– сузбијање глодара на неуређеним или делимично уређеним међублоковским површинама;
– сузбијање глодара у нехигијенским насељима;
– сузбијање глодара на обалама река и у приобаљу река и потока.