Обавештење о сузбијању крпеља

19 октобра, 2020

Екипе ЈКП „Градска чистоћа“, Сектор екологије и унапређења животне средине ће 20. октобра 2020. године спровести реализацију мера контроле и смањења популације крпеља (јесења генерација) на јавним површинама на територији града Београда.
Акција сузбијања крпеља спровешће се у периоду од 11 до 15 часова и обухватиће површине као што су паркови, излетишта, шеталишта, парк шуме, шуме, дечија игралишта, спортске центре и друге зелене површине на којима борави већи број људи и домаћих животиња.
За потребе мера контроле бројности крпеља на територији града Београда, биће ангажовано петнаест стручних екипа ЈКП „Градска чистоћа“ – Сектора екологије и унапређења животне средине.
Климатски услови ће према хидрометeоролошкој прогнози, бити повољни за хемијски третман ових зглавкара.
Користиће се препарат који је регистрован од стране Министарстава за заштиту животне средине и који је уписан у Привремену листу биоцидних производа. Препарат ће се користи према упутству произвођача.
Третмани ће се спровести IGEBA LV 15M распршивачима и леђним атомизерима.