Откуп рециклабила за физичка лица

8 јула, 2021

Откупна места ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за откуп рециклабила од стране физичких лица:

Пијаца Зелени венац – улица Југ Богданова бб

Пијаца Баново Брдо – улица Пожешка 41

Цветкова пијаца – Булевар Краља Александра 293

Славујев венац – Орловића Павла бб

На наведеним откупним местима суграђани могу да предају искључиво амбалажни отпад (ПЕТ, МЕТ, НОВИНЕ) сваког радног дана од 06.30 до 13.00 часова, осим понедељком.