Откуп рециклабила за физичка лица

8 јула, 2021

Откупна места ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за откуп рециклабила од стране физичких лица:

Пијаца Зелени венац

Пијаца Баново Брдо

Цветкова пијаца

Славујев венац

улица Југ Богданова ббулица Пожешка 41Булевар Краља Александра 293Орловића Павла бб

На наведеним откупним местима суграђани могу да предају искључиво амбалажни отпад (ПЕТ, МЕТ, НОВИНЕ) сваког радног дана од 06.30 до 13.00 часова, осим понедељком.


Погон Отпад

Вишњичка 55б

На погону Отпад суграђани могу да предају СВЕ сировине наведене у оквиру Ценовника откупа секундарних сировина, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова.