Планиране активности за 01. септембар 2022. године

1 септембра, 2022

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 01. септембра 2022. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град

  • Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Вождовац

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Војводе Степе, Булевар Пеке Дапчевића, Јунска, Радомира Марковића, Поток, Ружа, Иванке Муачевић;

Погон Раковица

  • Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, Летићева, Миљаковачке стазе;

Погон Нови Београд

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;