ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 02. ЈУЛ 2019.ГОДИНЕ

2 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 02. јул 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула : улице  Станка Пауновића, Његошева, Товилиште, Рахеле Ферари и Ратомира Стојадиновића ;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица : улице Ратка Ресановића и Момчила Чедића ;