Планиране активности за 03. децембар 2019. године

3 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 03. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бранка Момирова и Саве Ковачевића;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: : Пружни пут и Курирска ;

Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;