Планиране активности за 03. јул 2020. године

3 јула, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 03. јула 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Велетинска, Бранка Момирова.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза.

• Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Воје Вељковића, Михајла Тодоровића, Ребеке Вест, Михајла Тодоровића, окретница тролејбуса- Медаковић 3, Цветанова ћуприја, Љубише Миодраговића.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Петра Јовановића, Велизара Станковића, Стојана Јанковића.

• Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177, Савска бб.