Планиране активности за 03. Март 2022. године

3 марта, 2022

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 03. марта 2022. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град

  • Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут, Заге маливук;

Погон Вождовац

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Иванке Муачевић, Текеришка (гробље), Мокролушка, Црквеничка, Игњата Јоба, Булевар Пеке Дапчевића, Ружа;

Погон Раковица

  • Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Првобораца, Нићифора Нинковића;

Погон Нови Београд

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска,Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;