Планиране активности за 05. децембар 2019. године

5 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 05. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут и Заге Маливук;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Војводе Степе окретница 33, Јунска, Авалски пут, Текеришка, Јорговани, Булевар Пеке Дапчевића, Пролећна, Браће Јерковић, Елизабете Хатон, Радомира Марковића, Јосипа Славенског и Топола;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Гочка, Варшка, Розе Луксембург, Раковичка и Гуслара Перуна;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: : Булевар Милутина Миланковића, Бродарска, Старо сајмиште и Старо сајмиште;