Планиране активности за 05. новебар за 2019. године.

5 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 05. новембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

ГО Стари град – Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).
ГО Палилула – Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут, Саве Ковачевић.
ГО Вождовац – Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања, ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама Устаничка 112, Вука Мандушића, Војводе Степе, Генерала Штефаника, угао браће Ковач и Видске, Есад Пашина.
ГО Чукарица – Акција бесплатног сакупљања и одвожења кабастог отпада у насељу: Рушањ.
ГО Земун – Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пружни пут, Светозара Папића, Бачки Иловик, Херцеговачка, Железничка.