Планиране активности за 06. август 2019. године.

6 августа, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 06. августa 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Бранка Момирова, Грге Андријановића и Први партизански блок;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Ханибала Луцића, Ђакона Авакума, Бране Ђосића, Радомира Марковића, Игњата Јоба, Булевар ослобођења 58 и Елизабете Хатон;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Бачки иловик, Војни пут, Пазовачки пут, Светозара Папића, Пружни пут и угао Федерика Фелинија;