Планиране активности за 06. септембар 2019. године.

6 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 06. септембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Звездара: улице Ребеке Вест, Михајла Тодоровића, Светозара Радојчића и Воје Вељковића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Булевар Деспота Стефана и Сланачки пут;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Ерчанска, Јове Илића, Јунска, Текеришка и Божићна;

5. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Милорада Ћирића и Боре Радојевић;