Планиране активности за 07. мај 2019. године

7 маја, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 07. маја 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1.Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренска у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2.Акција бесплатног уклањања и одвоза кабастог отпада;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Војни пут, Пружни пут, Пазовачки пут, Курирска и Сењска улица;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: Милоја Закића, Стевана Филиповића, Илије Стојадиновић и Момчила Чедића;