Планиране активности за 09. децембар 2019. године

9 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 09. децембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Др. Августина Нета, Бежанијских илегалаца, Сурчинска и Власинска;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Котежки пут и Рибарска;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Пазовачки пут и Војни пут;