Планиране активности за 09. март 2020. година.

9 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 09. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бруска и Котежки пут;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Пазовачки пут, Војни пут, Курирска и Батајнички друм ;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Похорска, Милутина Миланковића, Савски венац, Земунски пут, Бродарска, Садика Рамиза и Старо сајмиште испод Газеле;