Планиране активности за 10. Март 2022. године

10 марта, 2022

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 10. марта 2022. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град

  • Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Зрењанински пут, Блок Сутјеска;

Погон Вождовац

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Иванке Муачевић, Текеришка (гробље), Мокролушка, Игњата Јоба, Радомира Марковића, Булевар Пеке Дапчевића, Ружа;

Погон Чукарица

  • Акција бесплатног сакупљања и одношења кабастог отпада насеља – Железник;

Погон Раковица

  • Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Патријарха Димитрија, Ослобођења, Летићева;

Погон Нови Београд

  • Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска,Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;