ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 11/02/2020

11 фебруара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 11. фебруара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Светозара Папића, Батајнички друм, Пружни пут.