Планиране активности за 12. јун 2020. године

12 јуна, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 12. јуна 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бранка Момирова, Михајла Шолохова.

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

• Погон Звездара
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијамa: Воје Вељковића, Босутска, Љубише Миодраговића, Ребеке Вест, Михајла Тодоровића, Цветанова ћуприја.

• Погон Чукарица
– Акција Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ратка Ресановића, Часлава Вељића, Момчила Чедића, Миодрага Ћирића, Жикице Јовановића, Водоводска 177, Савска бб.

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању кабастог и зеленог отпада на следећим локацијама: Сретена Младеновића Мике, Опленачка, Трстењакова, Боже Бауцала.