Планиране активности за 12. март 2020. година.

12 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 12. Марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Котежки пут и Пакрачка;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Пива Караматијевића, Мокролушка, Божићна, Јакова Галуса, Ане Добеш и Вороњешка;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Боже Бауцала, Бојана Ђордумовића, Пере Велимировића и Првобораца;