Планиране активности за 13. јануар 2019. године.

13 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 13. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Пазовачки пут и Војни пут;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Котежки пут и Пакрачка;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Народних хероја, Тошин бунар, Милутина Миланковића, Бродарска, Садика Рамиза, Старо сајмиште испод Газеле и Старо сајмиште;