Планиране активности за 14/11/2019

14 новембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 14. новембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Вишњичка, Зрењанински пут.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања,
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Војводе Степе окретница 33, Јунска, Иванке Муачевић, Пролећна, Ружина, Текеришка.

Погон Чукарица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Савска, Саре Бернар, Жикице Јовановића Шпанца.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Стевана Опачића, Димитрија Котуровића, Миле Димић, Годоминска.

Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.