Планиране активности за 14. мај. 2020.година.

14 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 14. маjа 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Ковилово и Овча;

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Ламеле Бањица, Иванке Муачевић, Јосипа Славенског и Кумодрашка;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Гомодинска, Опленачка, Милорада Драшковића и Петра Коњовића;