Планиране активности за 16. октобар 2019. године

16 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 16. октобар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Пакрачка, Бољетинска, Угао 3 и 7 Сутјеске;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Нићифора Нинковића, Варешка и Стевана Опачића;