Планиране активности за 17. септембар 2019. године

17 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 17. септембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Јовице Васиљевића, ЈНА и Михаила Шолохова;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пружни пут, Курирска, Светозара Папића, Пазовачки пут и Сенска;