ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 18/07/2019

18 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 18. jула 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Јовице Васиљевића и угао 3. и 7. Сутјеске;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица:улице Саре Бернар и Жикице Јовановића Шпанца;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улица Јурија Гагарина;