ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 18. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

18 јуна, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање и одвожење смећа, 18. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Момчила Чедића, Часлава Вељића и Ратка Ресановића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Пружни пут, Курирска, Пазовачки пут и Сењска;