ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 20. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

20 јуна, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање и одвожење смећа, 20. јуна 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Војводе Степе – окретница 33, Топола, Авалски пут, Иванке Муачевић, Булевар Пеке Дапчевића, Мокролушка, Радомира Марковића, Јована Бијелића, Колашинска и Милована Маринковића;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Нићифора Нинковића, Бањички пут, Летићева и Делови;